Teenused

Katused

Algusaastatel oli tegevuseks põhiliselt katuste ehitamine ja renoveerimine eramutel ja kortermajadel.

Katusetööd on ka praegu tähtsal kohal, lisaks vihmaveesüsteemid, katuste turvatarvikud jne.

Fassaadid

Tegeleme ka hoonete soojustamise ja fassaaditöödega, soklite soojustamisega ja niiskuskaitseribade valamisega. Vähemal määral siseviimistlusega.

Tööstushooned

Viimased 10 aastat oleme ehitanud alltöövõtu koras puiduhakke-katlamaju üle Eesti. See hõlmab töid vundamendist katuseni.

Ehitame tööstushooneid, viil- ja kaarhalle.

Valmistame plekksepatööna plekk-detaile ehitajatele.